O NAMADobro došli na stranicu www.edufizika.com. Mi smo neprofitna edukativna stranica sa misijom da olakšamo učenje fizike djeci koja pohađaju osnovne škole. Trenutno na našoj stranici možete pronaći gradivo za sedme razrede osnovnih škola, sa detaljnim objašnjenjima, vizuelno prilagođenim djeci radi lakšeg usvajanja znanja, te zadacima na osnovu kojih mogu testirati usvojeno znanje, kao i kratkim video-eskperimentima.

Jedan od ciljeva je potaknuti djecu da sama istažuju, uče i koriste fiziku u svakodnevnom životu. Plan je da stranica u konačnici obuhvati gradivo i osmih i devetih razreda, a u budućnosti i srednjih škola.

Naš rad je isključivo volonterski i neprofitabilan, ali kreiranje sadržaja, kao i izrada i održavanje stranice, iziskuju kako vremenske, tako i velike materijalne izdatke. Stoga, ukoliko želite pomoći rad, rast i razvoj naše stranice, kao i ukoliko imate neke sugestije, pohvale ili kritike, možete nas kontaktirati na mail: edufizikaos@gmail.com ili preko kontakt forme koja se nalazi ispod ovog teksta.