ŠTA JE FIZIKA?
FIZIKA JE NAUKA KOJA PROUČAVA ZAKONE PRIRODE


Na ovoj stranici možete pronaći odgovore o osnovama fizike, međudjelovanja tijela (sila), pretvaranju mjernih jedinica, površini, zapremini (volumenu), gustoći (gustini), dužini (duljini), greškama mjerenja, masi, vremenu i temperaturi kao fizičkim veličinima.